Nowe druki medyczne
 
W tej zakładce znajdą Państwo wykaz najnowszych druków,zarówno tych których
wzory określone zostały w aktach prawnych jak i tych które zostały przez nas zaprojektowane w oparciu o te akty.

W zestawieniu podajemy nasz symbol druku, jego nazwę (lub nazwę skróconą), format druku, rodzaj podłoża (papieru - jeśli nie podano inaczej, oznacza papier zwykły 80 g/m2), nr aktu prawnego określającego wzór druku (wykaz tych aktów prawnych-w zakładce akty prawne), datę od której obowiązuje dany druk, jednostkę miary,  cenę w złotych za jednostkę miary netto oraz brutto (zawierającą 23 % VAT).
 
Wzory i możliwość zamówienia druków jest dostępne po kliknięciu w symbol druku w tabeli poniżej.
Rabaty i promocje są widoczne po kliknięciu w symbol druku.

Wszystkie bloczki są 100 kartkowe.
symbol nazwa, format, podłoże akt prawny Obow. od j.m cena brutto cena netto
 Mz/07  Karta Urodzenia A4a LINK 15.12.17 bl 12,90 10,48
 Mz/08  Karta Martwego Urodzenia A4a/bl.50k LINK 15.12.17 bl 8,90 7,23
 Szp-47a/s
 Książka Transfuzyjna A4c, na spirali LINK 11.07.2017 szt 36,90 30,-
 Szp-47a/d  Książka Transfuzyjna A4c, na drucie LINK 11.07.2017 szt 48,90 39,76
 Mz/13
 Wykaz udostępnianej dokumentacji medycznej A4a, 100k, spirala - książka
LINK 21.05.2009 szt 29,90 23,58
 NFZ/25  Karta badania profilaktycznego w profilaktyce chorób układu krążenia A4c, papier zwykły LINK  01.01.2017 bl 9,90  8,05
 Lp-25  Orzeczenie lekarskie (badanie pracowników - kodeks pracy) A5a, samokopia LINK  01.01.2017 bl 8,00 6,50
 Lp-25/pol  Orzeczenie lekarskie - badanie okresowe/kontrolne policjanta A5a, samokopia LINK  01.01.2017 bl  8,90 7,24
 Lp-23  Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno - epidemiologicznych A5a, samokopia LINK  01.01.2017 bl  8,00 6,50
 Mz/47  Karta indywidualna ratownika medycznego A5a, papier zwykły LINK 11.05.2016 bl 13,90 11,30
 NFZ-63  Subiektywna globalna ocena stanu odżywiania (SGA) LINK 01.07.2007 bl 12,90 10,49
 OK-4  Oświadczenie o zgodności z wymaganiami zasadniczymi wyrobu medycznego na zamówienie (okulary korekc.) LINK
20.02.2016
bl 8,00 6,50
 Mz/11  Skierowanie na diagnostykę/ konsultacje/ leczenie A5a, papier zwykły LINK 23.12.2015 bl 5,40 4,39
 Mz/12  Skierowanie do szpitala lub innego podmiotu A4a, papier zwykły LINK 23.12.2015 bl 8,90 7,24
 Mz/12a  Skierowanie do szpitala lub innego podmiotu A5a, papier zwykły LINK 23.12.2015 bl 5,40 4,39
 NFZ-44  Wniosek o akceptację realizacji transportu sanitarnego w POZ A4a, papier zwykły LINK 20.11.2015 bl 9,90 8,05
 Szp-3  Księga noworodka LINK 23.12.2015  szt 23,60 19,19
 Szp-5  Księga bloku porodowego/ sali porodowej LINK 23.12.2015  szt 23,60 19,19
 Szp-9/16  Księga raportów pielęgniarskich LINK 23.12.2015  szt 23,60 19,19
 Szp-9/16d  Księga raportów pielęgniarskich LINK 23.12.2015  szt 26,80 21,79
 Szp-10/16
 Księga raportów lekarskich
LINK 23.12.2015  szt 23,60 19,19
 Szp-10/16d  Księga raportów lekarskich LINK 23.12.2015  szt  26,80 21,79
 Szp-23  Księga główna przyjęć i wypisów LINK 23.12.2015  szt 69,00 56,10
 Szp-24  Księga odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych LINK 23.12.2015  szt 23,60 19,19
 Og-3/16  Księga pracowni diagnostycznej A4b, na spirali, papier zwykły LINK 23.12.2015 szt 23,60 19,19
 Og-3/16d  Księga pracowni diagnostycznej A4b, szyte drutem, papier zwykły LINK 23.12.2015 szt 26,80 21,79
 Og-8/2016  Księga zabiegów A4b, na spirali, papier zwykły LINK 23.12.2015 szt 23,60 19,19
 Og-8/2016d  Księga zabiegów A4b, szyte drutem, papier zwykły LINK 23.12.2015 szt 26,80 21,79
 L-5a  Wkładka okulistyczno-laryngologiczna A5c, papier zwykły LINK 31.12.2015 bl 6,20 5,04
 L-6  Orzeczenie Lekarskie (dla kierowców) A5a, samokopia LINK 31.12.2015 bl 8,00 6,50
 L-7  Orzeczenie Lekarskie (dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych) A5a, samokopia LINK 31.12.2015 bl 9,90 8,05
 B/01  Orzeczenie Lekarskie (pozwolenie na broń) A4a, samokopia LINK 29.12.2015 bl 14,90 12,11
 B/02  Orzeczenie Psychologiczne (pozwolenie na broń) LINK 29.12.2015 bl 14,90 11,11
 B/03  Orzeczenie Lekarskie (pracownik ochrony fizycznej) LINK 31.12.2015 bl 14,90 12,11
 B/04  Orzeczenie Psychologiczne (pracownik ochrony fizycznej) LINK 31.12.2015 bl 9,90 8,05
 B/05  Karta Badania Lekarskiego LINK 29.12.2015 szt 0,39 0,32
 Ha/133  Okołooperacyjna Karta Kontrolna A4a, papie zwykły LINK 23.12.2015 bl 9,90 8,05
 Mz/31  Książeczka Szczepień LINK 01.10.2011 bl 19,90 16,18
 ZPO/01  Wniosek o wydanie skierowanie do ZOL/ZPO LINK 01.07.2012 bl 13,80 11,22
 ZPO/02  Skierowanie do ZOL/ZPO LINK 01.07.2012 bl 13,80 11,22
 ZPO/04  Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie LINK 01.07.2012 bl 15,20 12,36
 ZPO/20  Indywidualna karta zleconych leków i ich realizacja - - bl 59,00 47,97
 L-8  Zaświadczenie Lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa LINK 05.15.2015 bl 4,60 zł 3,78 zł
 L-9  Zaświadczenie Lekarskie o przeciwwskazaniu do przewożenia w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu  przytrzymującym dzieci LINK 05.15.2015 bl 4,60 zł 3,78 zł
 Lp-25x  Orzeczenie Lekarskie (Przeniesienie na inne stanowisko) LINK 01.04.2015 bl 9,90 zł 8,05 zł
 Lp-25 R  Rejestr Wydanych Orzeczeń (badanie kodeksowe pracowników) LINK 01.04.2015 szt 36,90 zł 30,00 zł
 Lp-30  Skierowanie na badanie lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne) LINK 01.04.2015 bl 16,90 zł 13,74 zł
 NFZ-2  Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej A4c bloczek 100k LINK 10.04.2015 bl 9,90 zł 8,05 zł
 NFZ-3  Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego A4c bloczek 100k LINK 10.04.2015 bl 9,90 zł 8,05 zł
 M-67  Karta zgonu 2xA5 (A4c), bl. 100k LINK 01.03.2015 bl 11,90 zł 9,67 zł
  Mz/07  Karta Urodzenia LINK 01.03.2015 bl 9,90 zł 8,05  zł
 Mz/08  Karta Martwego Urodzenia LINK 01.03.2015 bl 9,90 zł 8,05 zł
 Mz/04  Upoważnienie do odbioru recept lub zleceń LINK 01.01.2015 bl 5,60 zł 4,55 zł
 Mz/05  Oświadczenie o sposobie realizacji prawa do odbioru recept lub zleceń LINK 01.01.2015 bl 5,60 zł 4,55 zł
 Mz/06  Oświadczenie o odebraniu recept lub zleceń LINK 01.01.2015 bl 5,60 zł 4,55 zł
 
Skróty:
a - druk jednostronny
b - druk dwustronny identyczny
c -  druk dwustronny odmienny         
np.A4c - oznacza druk formatu A4 (210 x 297 mm) zadrukowany dwustronnie, każda strona inna
samok. - papier samokopiujący
kart. - karton o gramaturze ok.200g/m2
ks. - oprawa książkowa
zesz. - oprawa zeszytowa
bl  - bloczek klejony 100 kartkowy
100 - 100 szt druków nie klejonych (luzem)
szt -   1 sztuka (egzemplarz) książki lub zeszytu
kmpl - komplet np.dwóch druków stanowiących całość użytkową np.karta badania
          kierowcy+ wkładka okulistyczno-laryngologiczna
 
© 2018 Absolwent Wydawnictwo Akcydensowe. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme.

Please publish modules in offcanvas position.