NFZ-29 Zlecenie świadczenia protetycznego/ ortodontycznego

A4a, papier zwykły, bloczek

Cena netto
Cena sprzedaży brutto: 9,30 zł
Cena sprzedaży netto: 7,56 zł
Kwota podatku: 1,74 zł
Szczegóły produktu

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 77/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.