Lp-52 Ewidencja badań i ich wyników do celów sanitarno- epidemiologicznych

na spirali, A4, papier zwykły, 100 kart
lp-52-okładka
lp-52

Cena netto
Cena sprzedaży brutto: 48,90 zł
Cena sprzedaży netto: 39,76 zł
Kwota podatku: 9,14 zł
Szczegóły produktu

Zagadnienie obowiązkowych badań sanitarno- epidemiologicznych reguluje:

 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(Dz.U. z 2013 r., poz. 497 j.t.)

2. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

(Dz.U. 2010 nr 136 poz. 914 j.t. z późn. zm.)

3. Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie higieny środków spożywczych

4. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r.

(Dz.U. 2011 nr 212, poz. 1263 j.t. z późn. zm.)

 

Badaniom do celów sanitarno- epidemiologicznych wykonywanych w celu wykrycia gruźlicy, oraz zakażenia pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B i C, innymi pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella oraz innymi czynnikami chorobotwórczymi, które wywołują stany chorobowe wykluczające wykonywanie prac, przy wykonywaniu, których jest możliwe przeniesienia zakażenia na inne osoby, podlegają:

 

a) osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których, istnieje możliwość przeniesienia

zakażenia na inne osoby,

b) uczniowie szkół oraz studenci i doktoranci szkół wyższych kształcący się do wykonywania tych prac.

 

Pozostałe dokumenty związane z w/w badaniami:

 

1. Lp-51 Karta badań do celów sanitarno- epidemiologicznych 2xA5 (4 strony)

2. Lp-23 Orzeczenie lekarskie A5a samokopia