NFZ-3 Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub fak

A4c, papier zwykły, bloczek

Cena netto
Cena sprzedaży brutto: 9,90 zł
Cena sprzedaży netto: 8,05 zł
Kwota podatku: 1,85 zł