NFZ-2 Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

A4c, papier zwykły, bloczek
nfz-2-nowa-wersja-20151
nfz-2_2-nowa-wersja-2015

Cena netto
Cena sprzedaży brutto: 9,90 zł
Cena sprzedaży netto: 8,05 zł
Kwota podatku: 1,85 zł