NFZ-36a Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia/objętego pielęgniarską opieką długoterminową domową

A4a, papier zwykły, w bloczkach

Cena netto
Cena sprzedaży brutto: 14,90 zł
Cena sprzedaży netto: 12,11 zł
Kwota podatku: 2,79 zł