Mz/04 Upoważnienie do odbioru recept lub zleceń

bloczek 100k, A5 poziomo, papier zwykły

Cena netto
Cena sprzedaży brutto: 5,60 zł
Cena sprzedaży netto: 4,55 zł
Kwota podatku: 1,05 zł