Lp-42 Księga odwołań od treści orzeczeń (medycyna pracy)

na spirali, A4 poziomo, papier zwykły, 100 kart

Cena netto
Cena sprzedaży brutto: 48,90 zł
Cena sprzedaży netto: 39,76 zł
Kwota podatku: 9,14 zł
Szczegóły produktu

Księga odwołań od treści orzeczeń wydanych do celów okreslonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o służbie medycyny pracy z dn. 27.06.1997 r. (przewidzianych w Kodeksie Pracy i przepisach wydanych na jego podstawie). Księgę prowadzą: podstawowe i wojewódzkie jednostki medycyny pracy oraz jednostki badawczo- rozwojowe.