Dziennik Ustaw z 2013 roku poz. 848
obowiązuje od: 10.08.2013
LINK DO ORYGINAŁU Z INTERNETOWEGO SYSTEMU AKTÓW PRAWNYCH (KLIKNIJ)
powiązane produkty:

ZLK-1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej