Dziennik Ustaw z 2013 roku poz. 1678
obowiązuje od: 1.01.2014

LINK DO ORYGINAŁU Z INTERNETOWEGO SYSTEMU AKTÓW PRAWNYCH (KLIKNIJ)

powiązane produkty:

NFZ-11/12 Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne

NFZ-51 Karta potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie

NFZ-52 Zlecenie naprawy wyrobu medycznego