nr w dziennku ustaw: brak

obowiązuje od: wchodzi w życie z dniem 24.12.2013 r., z wyjątkiem § 12 ust. 2 oraz § 16 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2014 r.

 

LINK DO ORYGINAŁU Z SERWISU NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

 

 

powiązane produkty:

 

NFZ-11/12 Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne