nr w dziennku ustaw: brak

obowiązuje od: 19 grudnia 2013 r. z wyjątkiem § 22 ust.1 pkt 1, które wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r. i lp. 215 w kolumnie 12 załącznika nr 1a do zarządzenia, które wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2014 r.

 

LINK DO ORYGINAŁU ZE STRONY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

 

powiązane produkty:

 

Karta całościowej oceny geriatrycznej

Skala VES

Ocena zaawansowania łuszczycy- DLQI

Karta zaawansowania łuszczycy- BSA

Karta zaawansowania łuszczycy- PASI

Karta obserwacji porodu

Karta obserwacji centralnego cewnika naczyniowego

Karta monitorowania leczenia żywieniowego noworodków

Karta kwalifikacji do żywienia pozajelitowego i/lub dojelitowego noworodków

Karta monitorowania leczenia żywieniowego dzieci

Karta kwalifikacji dzieci do leczenia żywieniowego/karta modyfikacji żywienia dzieci

Karta leczenia żywieniowego dorosłych

Karta kwalifikacji dorosłych do leczenia żywieniowego

Karta punktacji pacjenta w skali TISS