obowiązuje od: 11.05.2016
 
Więcej informacji w (w szczególności zakres stosowania w/w karty na stronie 20-23):
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 
Powiązane produkty: