Dziennik Ustaw z 2015 roku pozycja 2247
obowiązuje od: 31.12.2015
 
Powiązane produkty:
L-5a           Wkładka okulistyczno-laryngologiczna
L-6             Orzeczenie lekarskie (dla kierowców)
L-7             Orzeczenie lekarskie (dla kierowców uprzywilejowanych)