Dziennik Ustaw z 2015 roku pozycja 438

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

 

obowiązuje od: 10.04.2015

LINK DO ORYGINAŁU Z INTERNETOWEGO SYSTEMU AKTÓW PRAWNYCH (KLIKNIJ)