Dziennik Ustaw z 2015 roku pozycja 457

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad

pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.
obowiązuje od: 26.03.2015

LINK DO ORYGINAŁU Z INTERNETOWEGO SYSTEMU AKTÓW PRAWNYCH (KLIKNIJ)

powiązane produkty:

Lp-25

Lp-25x

Lp-25 R

Lp-30