Dziennik Ustaw z 2015 roku, pozycja 231
obowiązuje od: 1.03.2015 r.

LINK DO ORYGINAŁU Z INTERNETOWEGO SYSTEMU AKTÓW PRAWNYCH (KLIKNIJ)

powiązane produkty:

M-67 Karta Zgonu