Dziennik Ustaw z 1997 roku nr 28 pozycja 1099
obowiązuje od: 1.01.2015 r.

LINK DO ORYGINAŁU Z INTERNETOWEGO SYSTEMU AKTÓW PRAWNYCH (KLIKNIJ)

 

ustawa zmieniająca: Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw LINK (KLIKNIJ)

powiązane produkty:

Mz/04 Upoważnienie do odbioru recept lub zleceń
Mz/05 Oświadczenie o sposobie realizacji prawa do odbioru recept lub zleceń
Mz/06 Oświadczenie o odebraniu recept lub zleceń