Zarządzenie Nr 69/2014/DSOZ

obowiązuje od: 6.11.2014 r.

LINK DO ORYGINAŁU Z NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA (KLIKNIJ)

powiązane produkty:

NFZ-53 Skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową

NFZ-64 Karta wizyt pielęgniarki opieki długoterminowej domowej