Dziennik Ustaw z  2013 roku poz.1480

obowiązuje od: 24.12.2013

LINK DO ORYGINAŁU Z INTERNETOWEGO SYSTEMU AKTÓW PRAWNYCH (KLIKNIJ)

powiązane produkty:

NFZ-36a Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia/objętego pielęgniarską opieką długoterminową domową

NFZ-36b Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego/ przebywającego w zakładzie opiekuńczym