nr w dziennku ustaw: brak

obowiązuje od: 20.11.2015 r.

LINK DO ORYGINAŁU Z NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA (KLIKNIJ)

 

powiązane produkty:

NFZ-25 Karta badania profilaktycznego w profilaktyce chorób układu krążenia

NFZ-27 Ankieta świadczeniobiorcy w profilaktyce gruźlicy

NFZ-44 Wniosek o akceptację realizacji transportu sanitarnego w POZ (na odległość tam i z powrotem, powyżej 120km)

NFZ-45 Skierowanie na realizację zleceń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ; położnej POZ; pielęgniarki szkolnej