Dziennik Ustaw z 2011 roku nr 142 poz. 835

obowiązuje od: 08.07.2011 r.

LINK DO ORYGINAŁU Z INTERNETOWEGO SYSTEMU AKTÓW PRAWNYCH (KLIKNIJ)

powiązane produkty:

NFZ-13 Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe/ rehabilitację uzdrowiskową