Nowość! Koperta rozszerzana, wysoka pojemność i wytrzymałość:
 
Nowe Druki (aktualnie obowiązujące)
Mz/13          Wykaz udostępnianej dokumentacji medycznej - książka A4 100 kartkowa
Lp-6            Orzeczenie lekarskie (badanie kierowców - prawo jazdy)
Lp-7            Orzeczenie lekarskie (dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych)
NFZ/25         Karta badania profilaktycznego w profilaktyce chorób układu krążenia
Lp-25           Orzeczenie lekarskie(badanie pracowników - kodeks pracy)
Lp-25/pol     Orzeczenie lekarskie - badanie okresowe/kontrolne policjanta
Lp-23           Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno - epidemiologicznych
 
Uwaga!
Nowe zaświadczenia medyczne:
Zaprojektowane przez nas w związku z tym,
że nie tylko lekarze mogą wystawiać takie zaświadczenia (dotychczas "zaświadczenia lekarskie").